Ølets historie strekker seg minst tilbake til det 5. årtusen f.Kr., noe som gjør øl til en av de eldste drikkene mennesker har laget.

Det finnes skriftlige spor tilbake til oldtidens Egypt og Mesopotamia. Ingen vet sikkert når man begynte å brygge øl i Norge,

men nordmenn i middelalderen mente at det var Odin som hadde lært menneskene å brygge øl.

De første spor etter øldrikking i Norden er fra rundt 1500-tallet f.Kr. Det finske eposet Kalevala, skrevet ned i det 19. århundre,

men basert på lange muntlige tradisjoner, gir mer plass til ølets opprinnelse enn det gir til menneskets opprinnelse.

Ordet øl antas å komme direkte fra den urindoeuropeiske roten *alu-, via den germanske *aluþ-.

Det samme ordet er stammen i det finske olut og det estiske õlu. Det er den direkte roten til den norske og danske ordet øl,

det svenske öl og det latviske/litauiske alus. Også det engelske ale stammer herfra, mens ordet beer antas å komme fra det

latinske verbet bibere, som betyr å drikke.